SMART SAMENWERKEN Scan

Minder overleggen, meer resultaat!

De C3GROUP levert inspiratie en ICT oplossingen voor doelgericht samenwerken met regie op resultaat. Hierbij wordt kennis transparant en productief gemaakt waardoor mensen volop in hun kracht komen. Dat noemen we SMART SAMENWERKEN.

Wil je weten hoeveel winst SMART SAMENWERKEN jou kan opleveren? Vul de SMART SAMENWERKEN SCAN in en beoordeel zelf hoe slim je de regie voert in jouw samenwerkingsverbanden en netwerken. Beantwoord de vragen en krijg tips om jezelf als regisseur van de keten verder te verbeteren.

Veel plezier en succes!

Van visie naar actie

Onze organisatie werkt vanuit een duidelijke visie op samenwerken die ik iedereen kan uitleggen 
Het lukt ons goed om visie en beleid te vertalen naar concrete plannen en projecten 
Als we afspraken maken is het altijd duidelijk wanneer iets gerealiseerd moet zijn, wie verantwoordelijk is en welke middelen beschikbaar zijn 
Mensen kunnen bij ons goed omgaan met verandering omdat duidelijk is waar onze organisatie voor staat 
Op de volgende gebieden kunnen we naar mijn mening nog een stuk efficiënter werken...
Vul graag alle gegevens in voor u verder gaat.

Mensen

Wij hebben goed overzicht wie allemaal betrokken zijn bij belangrijke projecten, van uitvoerders en managers tot andere belanghebbenden 
Van de betrokkenen is helder wat hun doel en rol is en welke bijdrage ze moeten leveren 
De sfeer waarin we met anderen samenwerken is over het algemeen... 
Het kennisniveau van mensen waarmee we samenwerken is gemiddeld genomen... 
Ik vind onze samenwerkingspartners in het algemeen goede samenwerkers die makkelijk communiceren... 
Vul graag alle gegevens in voor u verder gaat.

Toegang tot goede informatie

Alle contacten en gemaakte afspraken tussen samenwerkingspartners zijn beschikbaar in dossiers 
We kunnen betrokken personen gemakkelijk toegang geven tot alle voor hun relevante dossiers 
Notulen zijn voor iedereen kort na overleg beschikbaar 
Notulen en bijlagen leveren weinig discussie op 
Tijdens onze samenwerking kiezen we prioriteiten gebaseerd op actuele informatie die we altijd bij de hand hebben (ook tijdens het overleg) 
Vul graag alle gegevens in voor u verder gaat.

Overleg

Vòòr ieder overleg wordt er tijdig een agenda rondgestuurd 
Over de meeste dingen die in overleg worden besproken worden duidelijke conclusies getrokken en/of actiepunten vastgelegd 
Ik vind dat we vaker overleggen dan nodig is 
Ik vind ons overleg over het algemeen resultaatgericht en efficiënt 
Ik schat dat ik ...% van mijn werktijd besteed aan overleg 
Binnen mijn afdeling wordt gemiddeld ...% van de tijd overlegd 
Bij overleg hebben we vaak een aparte notulist 
Onze notulist besteedt per vergadering aan de voorbereiding (opstellen en versturen van agenda en uitnodigingen), verwerken en versturen van de notulen 
Vul graag alle gegevens in voor u verder gaat.

Monitoring en verantwoording

Het kost ons weinig moeite om aan bestuurders en belanghebbenden uit te leggen hoe het staat met uitvoering van onze plannen 
Onze mensen willen transparant werken en leggen regelmatig verantwoording af over hun bijdragen en resultaten 
Er zijn weinig misverstanden en eventuele onrust lossen we meestal snel op met beschikbare actuele informatie  
Vul graag alle gegevens in voor u verder gaat.

Tot slot

De omgeving waarin ik werk is 
In mijn functie heb ik te maken met complexe projecten waarbij verschillende afdelingen of organisaties betrokken zijn 
Bij vergaderingen ben ik in ...% de voorzitter of notulist 
Vul graag alle gegevens in voor u verder gaat.

Gegevens

Verplicht veld!
Verplicht veld!
Verplicht veld!
Verplicht veld!
Verplicht veld!
Vul graag alle gegevens in voor u verder gaat.